Příspěvek od Vaší pojišťovny

Jóga pěti prvků

Od 12. 10. - 9. 11. pravidelně každý čtvrtek

ráno 7:00-8:00, v poledne 12:00-13:00 a odpoledne 16:00-17:00, aby se ho mohl zúčastnit každý, dle vlastních časových možností.

Soubor vůně, barvy, hudby, pohybu a chutě. Každý den se zaměříme na jeden Element (dřevo, oheň, země, kov, voda) a představíme si ho napříč celým souborem. Ojedinělý projekt zaměřený na celistvost těla i duše.

Ojedinělý projekt zaměřený na člověka jako celek. Každý den si společně představíme jeden Element - dřevo, oheň, země, kov, voda. Element propojíme přes barvu (příslušnou danému Elementu), vůni (aromaterapie), chuť (dietetika), zvuk (muzikoterapie) a pohyb (jednoduché yogové ásany).

Účastníci si domů odnesou manuál obsahující základní charakteristiku každého Elementu a návod na příslušná cvičení.

Cena: 100 Kč/hod.

Lektor: Eva Swalens Řepová

Počet účastníků: 2 - 5 osob (4 volná místa)

Poptávka kurzu

Rezervujte si Vaše místo v kurzu

V objednávce uveďte, prosím, čas lekce.