Účetnictví pro mírně pokročilé

36 vyučovacích hodin

Pro začínající účetní, kteří již získali základní dovednosti a umí zaúčtovat jednoduché účetní případy. Účast v kurzu není podmíněna návštěvou žádného jiného kurzu v naší společnosti. Tento kurz je zároveň 2. modulem akreditovaného kurzu Účetnictví.

Osnova kurzu:

1. den - shrnutí osnov modulu ÚÚZ - velké opakovací příklady na pořízení faktur vč. zálohových, kompletní zúčtování pokladny a bankovního účtu, příklady na účtování zásob materiálu a dlouhodobého hmotného majetku

2. den - účtování zálohových faktur s DPH; zúčtování se společníky - pohledávky, závazky; vzájemný zápočet pohledávek a závazků z obchodního vztahu; reklamace

3. den - cestovní náhrady - legislativa, výpočet průměrné spotřeby PHM, zaúčtování; stravenky; silniční daň

4. den - přechodné účty aktiv a pasiv - časové rozlišení, dohadné účty; souhrnné opakování probrané látky na ucelených účetních příkladech

5. den - účtování cizí měny a kurzové rozdíly; uzavírání účetních knih; inventarizace; účetní závěrka; zúčtování daně z příjmů

6. den - kapitálové účty účtové třídy 4; uzavření a otevření účtů za pomoci účtové třídy 7; souhrnné příklady na prověření znalostí modulu ÚMP

Cena obsahuje kompletní výukové materiály, cvičebnici s příklady, psací potřeby a malé občerstvení.

Učíme již od jednoho posluchače, maximální počet posluchačů je 9.

Více informací a poptávka po kurzech zde.

 

Poptávka kurzu

Fotografie použita dle Creative Commons KimManleyOrt  Eva Swalens Řepová © 2016 Všechna práva vyhrazena.

Vytvořeno službou Webnode