Lektoři

Pod jmény vpravo naleznete profil jednotlivých lektorů, podílejících se na činnosti Černobílého centra.
 

Všichni spolupracující lektoři dodržují DESATERO ČERNOBÍLÉHO CENTRA 

Nejsou to jen slova, ale životní naladění a působení každého, kdo Černobílé centrum navštíví. Chováme se tak nejen uvnitř centra, ale i kdekoli jinde po celý svůj život.

 

LIDSKÁ I PRACOVNÍ STRÁNKA NÁS SAMÝCH

1.   Láska – všechno v životě děláme s láskou, protože ta se pak odráží v každé činnosti. Žijeme s láskou…

2.   Respekt – respektujeme originalitu každého jedince a chováme se k němu s úctou a slušností. To, že máme jiný názor, ještě neznamená, že je ten jediný správný. Život nám dává rozmanitost všeho, tedy i lidských povah a úhlů pohledu…

3.   Naslouchání – to nejcennější, co druhým věnujeme je náš čas. Nasloucháme každé myšlence, protože obohacuje i nás samotné. Učíme se od druhých, kteří nám nastavují zrcadlo sebe sama…

4.   Radost – s radostí se lépe pracuje, učí i žije. Úsměv na tváři se šíří jako lavina. Každou naši činnost provází radost…

5.   Čistota – duše, mysli i těla. Povrch je jen jedna část celku. Stejně důležitá je i vnitřní čistota, tedy „uklizená“ duše a čisté myšlenky. Pěkný vzhled odráží naši čistotu na všech úrovních...

6.   Vzdělávání – abychom mohli učit druhé, je třeba, abychom neustali v učení sebe sama. Pracujeme na sobě celý život…

7.   Profesionalita – odbornost nám umožňuje pracovat efektivně a podávat informace v širších souvislostech. Důležitá je lehkost a srozumitelnost prezentovaného…

8.   Dlouhodobá spolupráce – snažíme se o zachování přízně a zájmu pozitivních lidí ve svém okolí. Těší nás opakované setkávání a posouvání dál. Nejsme jen „továrna“ na začátečníky všech oborů…

9.   Systematičnost  - naše činnosti na sebe vzájemně navazují a umožňují návštěvníkům neustále růst. Důležitý je pevný základ, na kterém se dá stavět až k nebesům…

10  .Optimismus – žijeme v přítomnosti a těšíme se z budoucnosti. To nejlepší teprve přijde…

 

Rozšiřte naše řady…

 

Fotografie použita dle Creative Commons KimManleyOrt  Eva Swalens Řepová © 2016 Všechna práva vyhrazena.

Vytvořeno službou Webnode