Ing. Iva Pelka

Lektorka společnosti Yesowl Consultig s.r.o. a účetní

Předchozí zkušenosti a praxe

Iva vystudovala obor plánování na VŠE Praha. Po ukončení studia pracovala na ekonomických pozicích v několika firmách. Její hlavní pracovní náplní byl vždy finanční rozpočet a plánování. V průběhu let si i nadále rozšiřovala vzdělání nejen v oblasti finančního a nákladového controllingu, ale trénovala i prezentační dovednosti pro vedení pracovních skupin.

Styl učení

Iva do svých přednášek vkládá praktické příklady a vlastní zkušenosti z oboru, kterému se již řadu let věnuje. Jejím hlavním cílem je přinášet kvalitní informace všem, kdo mají o danou problematiku zájem a objasnit vazbu mezi finančním účetnictvím a účetnictvím manažerským. Kromě rodného jazyka přednáší také v němčině a angličtině.

Co Iva v ČBC učí?

  • kurzy a semináře Manažerského účetnictví
  • a připravujeme další ...

Fotografie použita dle Creative Commons KimManleyOrt  Eva Swalens Řepová © 2016 Všechna práva vyhrazena.

Vytvořeno službou Webnode