REKVALIFIKAČNÍ KURZY

Kurzy akreditované Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy (označované jako rekvalifikační kurzy nebo rekvalifikace) mají přesně stanovené obsahové náplně a časový rozvrh schválený příslušným ministerstvem. Důraz je kladen na praktické zvládnutí probírané látky. Kurz je zakončen písemnou zkouškou a na základě jejího zdárného splnění je vydáno Osvědčení o rekvalifikaci.

Dbáme na systematičnost výuky a praktické procvičování – metodické postupy výuky vylepšujeme od roku 2007 a vypracovali jsme ucelený komplet vzájemně navazujících kurzů! Nejdůležitější pro nás je dlouhodobá spolupráce s posluchači – nejsme jen "továrna" na začátečníky...

Nabízíme tyto rekvalifikace:

Další podrobnosti naleznete na stránkách pořadatele Yesowl Constulting s.r.o.
 
Připravujeme následující akreditační programy:
  • Marketing pro každého
  • Základy ekonomie firem
  • Asistentka, administrativní pracovnice

Fotografie použita dle Creative Commons KimManleyOrt  Eva Swalens Řepová © 2016 Všechna práva vyhrazena.

Vytvořeno službou Webnode