ÚČETNICTVÍ

Účetnictví (120 vyučovacích hodin)

Kurzy sestaveny pro úplné začátečníky v oboru, kteří potřebují získat ucelený přehled o účetnictví a praktických dovednostech pro pracovní pozici "účetní junior". Jedinou podmínkou účasti v kurzu je středoškolské vzdělání. Každý výukový blok trvá cca 1,5 měsíce a pravidelně se opakuje. Vzhledem k uzavřeným modulům, ze kterých je kurz tvořen, může každý posluchač rozložit kurz podle svých potřeb a časových možností i do více termínů.

Jednotlivé moduly kurzu:
ÚÚZ – účetnictví pro úplné začátečníky (6 přednáškových dní) – posluchači se na praktických příkladech naučí účtovat jednoduché účetní doklady (pokladnu, faktury, výpisy z bankovního účtu) a dále se seznámí s účtováním hmotného majetku, zásob a mezd. 
ÚMP – účetnictví pro mírně pokročilé (6 přednáškových dní) – modul pomůže vyzkoušet si na praktických příkladech naučenou látku a nenásilnou formou rozšířit znalosti posluchačů o úkony sloužící k uzavření účetního období.
BOZP – bezpečnost práce (1 přednáškový den) – jednodenní souhrn znalostích potřebných pro vedení společnosti a administrativu související se zaměstnaností a prevencí rizik a bezpečnosti práce a požární ochrany.
– praktické účetnictví (3 přednáškové dny) – posluchači obdrží kompletní sadu dokladů obsahující průřez jednoho účetního období včetně informací o firmě a počátečních stavů. Společně s lektorem doklady zaúčtují, zapíší do knih a doplní doklady potřebnými pro uzavření účetního období a zpracování účetní závěrky.
ZD – základy daní (3 přednáškové dny) – modul seznámí posluchače s potřebnou legislativou související s daní silniční, daní z příjmů a daní z přidané hodnoty. Na závěr každého dne si posluchači ověří nové znalosti na příkladech a při společném sestavení daňového přiznání k probírané dani.
konzultace (1 přednáškový den) – závěr každého běhu akreditovaného kurzu patří kompletnímu prověření znalostí celého kurzu a vypracování cvičného závěrečného testu.
 
Termíny kurzu termín bude upřesněn
Délka kurzu 20 dní po 6 vyučovacích hodinách
Čas 8:30 - 13:30 nebo 14:30 - 19:30
Cena kurzu 9 800 Kč
Cena obsahuje kompletní výukové materiály, cvičebnici s příklady, psací potřeby a malé občerstvení.
Učíme již od jednoho posluchače, maximální počet posluchačů je 9.
Více informací a poptávka po kurzech zde nebo na stránkách společnosti Yesowl Consulting s.r.o.

 

Poptávka kurzu

Prošla jsem spousty školení a kurzů, ale nikde jsem se necítila tak dobře. 
Osobní přístup ke každému. Naprosté pochopení zoufalství člověka, který potřebuje informace, musí je pochopit a ještě s nimi umět pracovat. 
Díky lektorům, jako je paní Eva Řepová, se dá zvládnout úplně všechno. 
Děkuji za vše, určitě se zase vrátím... :-)

Jana Řezáčová 
Účetní 
Instalace Votava s.r.o.

Fotografie použita dle Creative Commons KimManleyOrt  Eva Swalens Řepová © 2016 Všechna práva vyhrazena.

Vytvořeno službou Webnode