Mzdové účetnictví

Personalistika od A do Z

Seminář je určen pro mzdové účetní, začínající personalisty a posluchače, které zajímá praktická stránka zaměstnávání. Posluchači si projdou kompletní úkony perosnalistů od výběrového řízení, přes sepsání pracovní smlouvy až po administrativní povinnosti související se zaměstnáváním.

Osnova: Přijímací pohovor a ochrana osobních údajů; Legislativa zaměstnávání; Pracovní smlouvy a dohody - rozdíly, náležitosti, povinnosti; Osobní složky - jak správně založit, obsah, čeho se vyvarovat; Úkony personalisty od přijetí do rozvázání pracovního poměru; Termíny a oznamovací povinnosti zaměstnavatele - vztahy vůči správě sociálního zabezpečení, zdravotním pojišťovnám, finančnímu úřadu a Kooperativě (zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele pro případ pracovního úrazu a nemoci z povolání); Povinná školení - bezpečnost práce, první pomoc, školení zaměstnanců - řidičů služebních vozů; Shrnutí a dotazy

Termíny semináře 25. 04. 2017
Délka semináře 6 vyučovacích hodin
Čas 8:30 - 13:30 nebo 14:30 - 19:30

Lektorka: Eva Swalens Řepová, MBA                Cena: 1.000 Kč (cena vč. kompletních materiálů a občerstvení)

 

 

Legislativa mzdového účetnictví od A do Z

Seminář určený pro začínající účetní a personalisty; vedoucí pracovníky, kteří potřebují získat základní informace k povinnostem souvisejícím se zpracováním mezd zaměstnanců; podnikatele, kteří zaměstávají. Není vhodné pro mzdové účetní s praxí.

Osnova: Pracovní doba - délka, rozvržení, evidence; Přestávky a překážky v práci ze strany zaměstnavatele i zaměstnance; Dovolená - druh, délka, krácení; Mzda a její formy - příplatky, náhrady; Sociální a zdravotní pojištění - výpočet, složky, evidence; Průměrný a pravděpodobný výdělek; Příklady výpočtu mezd; Shrnutí a dotazy.

Termíny semináře 26. 04. 2017
Délka semináře 6 vyučovacích hodin
Čas 8:30 - 13:30 nebo 14:30 - 19:30

Lektorka: Eva Swalens Řepová, MBA            Cena: 1.000 Kč (cena vč. kompletních materiálů a občerstvení)

 

 

Personalistika a mzdy v kostce - 2denní kurz

Kurz je složený ze dvou předchozích seminářů "Peronalistika od A do Z" a Legislativa mzdového účetnictví od A do Z" za ZVÝHODNĚNOU CENU. 

Osnova: 1.den - dle osnovy semináře "Personalistika od A do Z"; 2.den - dle osnovy semináře "Legislativa mzdového účetnictví od A do Z" 

Termíny semináře 25. - 26. 04. 2017
Délka semináře 6 vyučovacích hodin
Čas 08:30 - 13:30 nebo 14:30 - 19:30

Lektorka: Eva Swalens Řepová, MBA            Cena: 1.600 Kč (cena vč. kompletní materiálů a občerstvení)

 

 

Personalistika v praxi 

Praktické navázání na seminář "Personalistika od A do Z". Na příkladech si vyzkoušíte kompletní úkony od sepsání inzerátu přes přípravu pracovní smlouvy a sestavení osobní složky až po vypsání přihlášky na instituce SSZ a ZPl Účast na semináři není podmíněna absolvováním semináře "Personalistika od A do Z". 

Osnova: Seznámení se zadáním příkladu; sepsání inzerátu; Dokumenty v osobní složce; Sestavení pracovní smlouvy a dohody o provedení práce; Přihláška na SSZ a ZP, FÚ a pojišťovnu Kooperativa; Změna pracovní smlouvy; Zpracování pracovního posudku; Sestavení výpovědi; Výstupní dokumenty; Shrnutí a dotazy.

Termíny semináře 27. 04. 2017
Délka semináře 6 vyučovacích hodin
Čas 8:30 - 13:30 nebo 14:30 - 19:30

Lektorka: Eva Swalens Řepová, MBA            Cena: 1.000 Kč (cena vč. kompletních materiálů a občerstvení)

 

 

Personalistika kompletně - 2denní kurz

Kurz je složený ze dvou seminářů "Personalistika od A do Z" a "Personalistika v praxi" za ZVÝHODNĚNOU CENU.

Osnova: 1.den - dle osnovy semiáře "Personalistika od A do Z"; 2.den - dle osnovy semináře "Personalistika v praxi"

Termíny semináře 25. a 27. 04. 2017
Délka semináře 6 vyučovacích hodin
Čas 08:30 - 13:30 nebo 14:30 - 19:30

Lektorka: Eva Swalens Řepová, MBA                Cena: 1.000 Kč (cena vč. kompletních materiálů a občerstvení)

 

Mzdy v praxi

Začínající i mírně pokročilý mzdový účetní  mají možnost vyzkoušet si své teroretické znalosti na sbírce praktických příkladů. Setkají se s výpočtem nemocenské, dovolené, odvodů na SSZ a ZP, výpočtem exekuce a dalšími tématy. Není vhodné pro účetní z praxí.

Osnova: Seznámení se zadáním příkladu; Výpočet tří měsíců mezd zaměstnanců na HPP, DPČ a DPP; Výpočet dovolených; Výčet nemocenské a příprava potřebých dokument; Kompletní zpracování exekuce vč. výpočtu a provedení srážky ze mzdy povinného; Příprava podkladů pro kontrolu ČSSZ; Shrnutí a dotazy

 

Termíny semináře 03. 05. 2017
Délka semináře 5 vyučovacích hodin
Čas 08:30 - 13:30 nebo 14:30 - 19:30

Lektorka: Eva Swalens Řepová, MBA                Cena: 1.000 Kč (cena vč. kompletních materiálů a občerstvení)
 
 

Mzdy kompletně - 2denní kurz

Kurz je složený ze dvou seminářů "Legislativa mzdového účetnictví od A do Z" a "Mzdy v praxi" za ZVÝHODNĚNOU CENU".

Osnova: 1.den - osnova dle semináře "Legislativa mzdového účetnictví od A do Z"; 2.den - osnova dle semináře "Mzdy v praxi"

Termíny semináře 26. 04. a 03. 05. 2017
Délka semináře 6 vyučovacích hodin
Čas 8:30 -13:30 nebo 14:30 - 19:30

Lektorka: Eva Swalens Řepová, MBA                Cena: 1.600 Kč (cena vč. kompletních materiálů a občerstvení)

 

Dočasná pracovní neschopnost

Určeno začínajícím mzdovým účetním a všem, kteří si potřebují procvičit problematiku nároků uplatnění náhrad při době dočasné pracovní neschopnosti Seminář je zaměřen nejen na platnou legislativu, ale i na praktický výpočet náhrad a jejich administrativní zpracování.

Termíny semináře termín bude upřesněn
Délka semináře 6 vyučovacích hodin
Čas 8:30 - 13:30 nebo 14:30 - 19:30

Lektorka: Eva Swalens Řepová, MBA                Cena: 1.000 Kč (cena vč. kompletních materiálů a občerstvení)

 

 

Srážky ze mzdy 

Pracovníci mzdových účtáren mají možnost vyzkoušet si své teoretické zalosti na sbírce praktických příladů doplněných ukázkou skutečných dokumentů od exekutorů. Posluchači provedou veškeré úkony potřebné pro likvidaci pohledávky a jejich uchování.

Osnova: Teoretické shrnutí probíraného tématu; Práva exekutora v kontextu s ochranou osobních údajů zaměstnance; Seznámení se zadáním příkladu; Roztřídění předaných dokladů; Popis komunikace s exekutorem; Výpočet exekucí; Možná evidence; Dotazy

Termíny semináře termín bude upřesněn
Délka semináře 6 vyučovacích hodin
Čas 08:30 - 13:30 nebo 14:30 - 19:30

Lektorka: Eva Swalens Řepová, MBA                Cena: 1.000 Kč (cena vč. kompletních materiálů a občerstvení)

 

Příklady výpočtu mezd

Začínající mzdové účetní mají možnost vyzkušet si své teoretické znalosti na sbírce praktických příkladů. Setkají se s výpočtem nemocenské, dovolené, odvodů na SSZ, ZP, výpočtem exekuce a dalšími tématy. Není vhodné pro mzdové účetní s praxí.

Osnova: Rozbor zadaných příkladů; Hrubá mzda a další složky; Náhrady, příplatky a ostatní složky mzdy; Zákonné srážky; Čistá mzda a daší srážky; Shrnutí a dotazy 

Termíny semináře termín bude upřesněn
Délka semináře 6 vyučovacích hodin
Čas 8: 30 - 13:30 nebo 14:30 - 19:30

Lektorka: Eva Swalens Řepová, MBA                Cena: 1.000 Kč (cena vč. kompletních materiálů a občerstvení)

 

Bezpečnost práce a škody způsobené při zaměstnání

Seminář je určen personalistům, vedoucím zaměstnancům a zaměstnavatelům, kteří pro práci potřebují základní informace o podmínkách prevence rizik pracovních úrazů a nemocí z povolání. Posluchači dále získají přehled i o možných škodách jak ze strany zaměstnance, tak ze strany zaměstavatele. Dozví se o způsobech řešení a náhradách včetně vzorů potřebné dokumentace z obou oblastí.

Osnova: Přehled právních předpisů ve vztahu k BOZP a jejich výklad, práva a povinnosti zaměstnavatele a zaměstnance v prevenci rizik, identifikace, hodnocení rizik a opatření pro jejich snížení, plánování systému BOZP, dokumentace, hygiena práce; Škody způsobené zaměstnavateli, řešení, administrativa, škoda na straně zaměstnance, náhrady, administrativa, pojištění zaměstnavatele a zaměstnanců;Shrnutí a dotazy

Termíny semináře termín bude upřesněn
Délka semináře 6 vyučovacích hodin
Čas 08:30 - 13:30 nebo 14:30 - 19:30

Lektorka: Eva Swalens Řepová, MBA                Cena: 1.000 Kč (cena vč. kompletních materiálů a občerstvení)

 

Úkony mzdových účetních souvisejících s koncem roku

Pro začínající i mírně pokročilé mzdové účetní a personalisty nebo podnikatele zaměstnávající zaměstnance. Posluchači během přednášky projdou krok za krokem úkony potřebné pro uzavření aktuálního kalendářního roku a odevzdání potřebných dokladů na příslušné instituce včetně archivací ve mzdové účtárně.

Osnova: Přehled potřebných dokumentů předávaných zaměstnanci, výčet úkonů potřebných pro sestavení vyúčtování daně z příjmů ze závislé činnosti krok za krokem včetně jeho sestavení, sestavení Evidenčního listu důchodového pojištění, termíny a způsoby podání, úkony potřebné k rozvázání pracovního poměru (dokumentace, postupy, termíny), novinky příštího roku, Shrnutí a dotazy

 

Termíny semináře termín bude upřesněn
Délka semináře 6 vyučovacích hodin
Čas 08:30 - 13:30 nebo 14:30 - 19:30
 

Lektorka: Eva Swalens Řepová, MBA                Cena: 1.000 Kč (cena vč. kompletních materiálů a občerstvení)
 
 

Interní směrnice ve mzdové účtárně

Seminář určený pro vedoucí pracovníky oddělení mezd a personalistiky, pro pracovníky admonistrativy, kteří mají v náplni práce zpracovávat interní směrnice pro mzdové účetní. Pro posluchače, řešící otázku zákonných směrnic v praxi účetních.ň pruáce, další možná ujednáí; Hierarchie firmy v návaznosti na pracovní smlouvy; Směrnice o hmotné odpovědosti; Smernice o cestovních náhradách; Další alternativní směrnice a nařízení zaměstnavatele

Osnova: Obecné náležitosti interních předpisů; Pracovní řád - pracovní doba, náplň práce, další možná ujednáí; Hierarchie firmy v návaznosti na pracovní smlouvy; Směrnice o hmotné odpovědosti; Smernice o cestovních náhradách; Další alternativní směrnice a nařízení zaměstnavatele; Shrnutí a dotazy

Termíny semináře termín bude upřesněn
Délka semináře 6 vyučovacích hodin
Čas 8:30 - 13:30 nebo 14:30 - 19:30

Lektorka: Eva Swalens Řepová, MBA                Cena: 1.000 Kč (cena vč. kompletních materiálů a občerstvení)

 

Fotografie použita dle Creative Commons KimManleyOrt  Eva Swalens Řepová © 2016 Všechna práva vyhrazena.

Vytvořeno službou Webnode