VZDĚLÁVÁNÍ

Styly přednášek se dělí podle délky a obsahu na:
  • kurzy – několikadenní vzdělávací akce, během které získáte ucelený přehled o probíraném tématu a praxi
  • rekvalifikace – ucelené vzdělávací bloky akreditované Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy
  • semináře a přednášky – aktuální témata přednášená v teoretické úrovni během několika hodin jednoho dne

U všech stylů vzdělávání jsou k dispozici kompletně zpracované výukové materiály obsahující vysvětlení probírané látky a příklady k procvičování. U kurzů a rekvalifikací jsou studijní materiály doplněny o cvičebnice s příklady k upevnění získaných znalostí.

Vždy dbáme na systematičnost výuky a praktické procvičování – metodické postupy výuky vylepšujeme od roku 2007 a vypracovali jsme ucelený komplet vzájemně navazujících kurzů! Nejdůležitější pro nás je dlouhodobá spolupráce s posluchači – nejsme jen "továrna na začátečníky"...


Certifikované kurzy

Zde jsou pro posluchače nabízena školení se zaměřením na praktické zvládnutí probírané látky. Každé téma se skládá z teoretické přednášky doplněné množstvím reálných příkladů k procvičování. Na závěr kurzu obdrží posluchač Osvědčení o absolvování kurzu, které není podmíněno složením žádné zkoušky. 

Akreditované (rekvalifikační) kurzy

Forma je přesně dána podmínkami vydanými ministerstvem, schvalujícím konkrétní rekvalifikační kurzy. I v tomto případě je důraz kladen na praktické zvládnutí probírané látky. Kurz je zakončen písemnou zkouškou a na základě jejího zdárného splnění je vydáno Osvědčení o rekvalifikaci s celostátní platností.

 

Fotografie použita dle Creative Commons KimManleyOrt  Eva Swalens Řepová © 2016 Všechna práva vyhrazena.

Vytvořeno službou Webnode