Léčivá metoda Access Bars ® (součást Access Consciousness® =Přístup k vědomí )

Abychom žili s radostí, lehkostí a úspěšně

Slyšeli jste už, že máme na hlavě 32 bodů, na nichž můžeme lehkými doteky, jako tlačítkem Delete, odbourávat podvědomé emocionální, mentální a energetické bloky, které nám nedovolují žít naplno, s chutí a úspěšně?

Různé body, různé druhy životních témat. Zde jsou uloženy vzpomínky, emoce a pocity, nabytá přesvědčení a postoje, které jsme si v průběhu života vytvořili, nebo je převzali.

Terapie Access Bars® je velmi příjemná. Pohodně ležíte na lehátku, a přitom, i kdybyste usnuli a vědomě nespolupracovali, harmonizuje se tok a léčivá síla energií a dochází k samovolnému odblokování a vítaným změnám v mysli, srdci i těle.

Není nutné, abyste se svěřovali, pokud nechcete. Můžete přijít se záměrem přispět k řešení konkrétního tématu, nebo se prostě s lehkostí oddat samovolnému procesu energetické a kvantové léčby,kdy naše vnitřní inteligence řídí zlepšení v pořadí podle vlastních, vnitřních priorit.

Jemné doteky na bodech spouštějí neuvěřitelně relaxační proces. Lidé mi sdělují, že se cítí po této hodince až hodince a půl velmi lehce, i povzneseně, cítí osvěžení jako po vydatném spánku nebo masáži. To, co je před příchodem znepokojovalo a štvalo, je už nechává v klidu.

Již během ošetření se uvolňují zablokované energie v energetických drahách, aktivují se schopnosti mozku, jasné vnímání a uvědomování si, zakotvení v přítomnosti, orientace v situacích, kreativita, sebejistota, optimismus. Ruší se zbytečný strach a stres, tím se uvolňuje napětí (občas je to hned znát i třeba ve svalech a kloubech), mizí i tisíce let přenášená omezení. Objeví se nápady a cesta, jak vyřešit, co se zdálo být těžko řešitelné.

Ošetření je vhodné pro dospělé i děti. U dětí dochází k spuštění Access Bars® bodů zpravidla zvlášť lehce. Ještě neuvažují o tom, co je a není možné.

Opravné procesy probíhají i později po ošetření. Nejsilnější účinek trvá asi měsíc. Vícenásobným opakováním ošetření se odbourává stále více a více bloků. Nakolik si dovolíte využít pro sebe revoluční i jednoduché nástroje kvantových procesů, s nimiž se zde seznámíte, mohou se dít ve vašem životě veliké věci.

Délka ošetření: cca 60 - 90 minut, malé děti potřebují zpravidla méně

Termín: dle dohody

Kdo: Jarmila Lukešová

Cena: 1000 Kč - prvních 60 min.

           200 Kč za každých dalších 15 minut

          500 Kč děti do 15 let, pokud bude stačit čas do 30 minut


Poptávka terapie

Domluvte si termín své terapie