Inventarizace

1 x 3 hod.


Zákon ukládá všem podnikatelům na závěru účetního období projít veškerá aktiva firmy a sestavit kompletní inventarizaci majetku a závazků.

Seminář Inventarizace je určen pro všechny, kdo potřebují během jednoho dne získat praktický návod a procvičit si postup pro kompletní zvládnutí celého procesu inventarizace. Absolvent kromě informací získá i tištěné materiály s postupem a návody na řešení různých situací souvisejících s inventarizací.

Termín: 25. 01. 2018 (17:00 - 20:00)

Cena: 1500,--

Lektor: Eva Swalens Řepová

Počet účastníků: 2 - 6


Osnova semináře

 • Legislativní požadavky, fyzická a dokladová
  inventura (podrobný přehled povinných inventarizovaných účtů a doporučená
  evidence)
 • Postup zjišťování inventarizačních rozdílů a
  jejich účtování
 • Praktické příklady k procvičování
 • Sestavení Inventarizačního protokolu
 • Archivace a odpovědnost za inventarizaci
 • Shrnutí, dotazy

Poptávka kurzu

rezervujte si Vaše místo v kurzu