Mgr. Jana Kučerová


Psycholožka, psychoterapeutka a lektorka. Pracovala s vážně duševně
nemocnými v psychiatrické léčebně, s chronicky nemocnými v centru
bolesti, s lidmi, co po úrazu zůstali ochrnutí na vozíku.

13 let na lince důvěry v krizovém centru pomáhala lidem zvládat jejich obyčejné problémy i závažné životní krize. Lektoruje výcviky krizové intervence a chatového poradenství pro odborníky z pomáhajících profesí.

V soukromé psychoterapeutické praxi pomáhá svým klientům vyrovnat se s traumaty, zvládat psychické obtíže i těžké životní zkoušky, nacházet sebe sama a sílu a chuť do života.

Pro Černobílé centru připravuje 8týdenní kurz relaxačních a mindfulness
technik, základy první psychické pomoci pro laiky a další workshopy.

Vložte svůj text...