Mgr. Jana Kučerová

psycholožka, psychoterapeutka a lektorka

Pracovala s vážně duševně nemocnými v psychiatrické léčebně, s chronicky nemocnými v centru bolesti, s lidmi, co po úrazu zůstali ochrnutí na vozíku. 

13 let na lince důvěry v krizovém centru pomáhala lidem zvládat jejich obyčejné problémy i závažné životní krize. Lektoruje výcviky krizové intervence a chatového poradenství pro odborníky z pomáhajících profesí. 

V soukromé psychoterapeutické praxi pomáhá svým klientům vyrovnat se s traumaty, zvládat psychické obtíže i těžké životní zkoušky, nacházet sebe sama a sílu a chuť do života.

Pro Černobílé centru připravuje 8týdenní kurz relaxačních a mindfulness technik, základy první psychické pomoci pro laiky a další workshopy.

Rolovat nahoru