Monika Hájková

Klade důraz na používání "selského rozumu" i v nejsložitějších agendách. Informace předává v pochopitelné a snadno zapamatovatelné formě. K seminářům připravuje materiály a tzv. "taháky" pro lepší zapamatování procvičení probírané látky.

Příklady z praxe nejen doplňuje výklad, ale snaží se dokázat, že i takové obory jako mzdové účetnictví a personalistika, mohou být zábavné.


Předchozí zkušenosti a praxe

Mzdová účetní, personalistka, analytička účetních SW, lektorka, autorka knihy Velká kniha pro podnikání

Uvedeným oborům se věnuje celý profesní život od ukončení střední ekonomické školy. Jako lektor začala působit v roce 1997, zprvu jako lektorka aplikačních SW, dnes se věnuje školení mzdových účetních a personalistů.


Co Monika v ČBC učí?

Krátkodobé semináře