Nemocenské pojištění

Snad každý zaměstnanec občas marodí. Krátkodobě, dlouhodobě. Pojďme si zopakovat základní postupy při uplatňování dávek nemocenského pojištění, oživit, jak komunikovat s úřady a připomenout, co vše je k tématu potřeba znát.

Termín: termín připravujeme

Cena: 1500,--

Lektor: Monika Hájková

Počet účastníků: 2 - 6

Osnova kurzu

 • Systém dávek NP a postup jejich likvidace
 • Náhrada mzdy při dočasné pracovní neschopnosti, redukční hranice
 • Komunikace s OSSZ,
 • Příloha k žádosti o dávku
 • Ochranná lhůta vs. ochranná doba
 • Nestandardní případy vzniku dočasné pracovní neschopnosti

Absolvent semináře bude umět:

 • používat a chápat obsah odborných termínů
 • správně určit nároky zaměstnance na dávky
 • administrativně zpracovat doklady pro dávky nemocenského pojištění, včetně nemoci v ochranné lhůtě
 • vypočítat redukovaný výdělek, náhradu mzdy při dočasné pracovní neschopnosti
 • správně vyplnit Přílohu k žádosti o dávku

Poptávka kurzu