Obchodní podmínky

Souhlas se zpracováním osobních údajů

V souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., v platném znění (zákon o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, dále jen zákon) souhlasím se zpracováváním osobních údajů správcem Černobílé centrum s.r.o., Dřevnická 4127, 760 01 Zlín – Příluky, IČO 06208673 (dále také jen správce) pro marketingové účely správce, tj. zejména zasílání informací o pořádaných akcích, výrobcích, službách a jiných aktivitách a zasílání obchodních sdělení prostřednictvím elektronických prostředků dle zákona č. 480/2004 Sb., v platném znění.

Vyřízení objednávky

Nejpozději následující pracovní den od přijetí přihlášky z našich webových stránek si od vás e-mailem vyžádáme její potvrzení a fakturační údaje.

Po vašem potvrzení vám e-mailem zašleme fakturu na celou částku. Od tohoto okamžiku vám místo na kurzu rezervujeme. Pokud nedojde do data splatnosti k úhradě faktury, můžeme místo přenechat jinému zájemci.

V případě nemoci nebo jiného závažného důvodu, pro který nemůžete na objednaný kurz nastoupit, můžete své místo přenechat někomu jinému.

Nejdéle týden před zahájením kurzu vám zašleme podrobné informace o jeho průběhu a další provozní podrobnosti.

Pokud se přihlásíte krátce před zahájením kurzu a platba převodem by se již nestihla, pravděpodobně se s vámi dohodneme na úhradě v hotovosti při zahájení kurzu.

Zahájení a průběh kurzu

Pokud se přihlásíte na již zahájený kurz, bude vám cena kurzovného snížena o částku rovnající se dnům, které jste neabsolvovali.

Pokud z vážných důvodů přerušíte zahájený kurz, nabídneme vám jeho plynulé pokračování v dalším shodném kurzu.

Storno podmínky

Jestliže se z jakéhokoli důvodu nemůžete kurzu zúčastnit, sdělte nám to co nejdříve prostřednictvím e-mailu.

Pokud se odhlásíte z již zaplaceného kurzu minimálně týden před jeho konáním, vrátíme vám celou částku, popřípadě ji můžete použít k úhradě jiných naších služeb (např. kurzu v jiném termínu, nákupu nabízených publikací apod.)

Pokud se odhlásíte z již zaplaceného kurzu méně než týden před jeho konáním a neseženete za vás náhradu, nebo pokud na kurz bez odhlášení nepřijdete, bohužel vám peníze vrátit nemůžeme.

Jestli-že se přihlásíte na termín kurzu, který nemůžeme z vážných provozních důvodů otevřít, bude vám přednostně nabídnuto místo v následujícím shodném kurzu nebo vám bude vráceno zaplacené kurzovné.

Zasílání publikací

Objednávku můžete učinit osobně dle předešlé domluvy nebo e-mailem.

Nejdéle následující pracovní den vám zašleme fakturu na celou částku objednávky.

Po obdržení platby vám publikace zasíláme dle vašich požadavků buď v elektronické nebo tištěné podobě.

Rolovat nahoru