Praktické účetnictví

18 vyučovacích hodin (3x6)

Komu nestačí účtování cvičných příkladů účetních operací, může si přijít vyzkoušet účetní práci na reálných dokladech, které jsou sestaveny do průřezu účetnictvím celého roku, včetně účetní uzávěrky. Součástí kurzu je i sestavení přiznání k dani silniční do reálného formuláře a mnoho dalších praktických ukázek.

Cena: 3.750,--

Lektor: Eva Swalens Řepová

Počet studentů: 2 - 6

Osnova kurzu

1. den - rozdání reálných dokladů a potřebných účetních knih a výkazů, roztřídění dokladů (faktury, pokladna, bankovní výpisy, smlouvy, platební výměry), kontrola náležitostí, zápis do účetních knih, výpočet mezd u zaměstnanců a příprava k jejich zaúčtování, vyúčtování služební cesty

2. den - práce s fakturami (zaúčtování, založení do šanonu, zapsání do knihy pohledávek a závazků), práce s pokladními doklady (zaúčtování, založení do šanonu, zapsání do pokladní knihy a knihy příjmů a výdajů), práce s bankovními výpisy (zaúčtování, založení do šanonu, zapsání do knihy bankovních výpisů), sestavení daňového přiznání k silniční dani

3. den - práce s interními doklady (vytvoření potřebných dokladů, zaúčtování, založení do šanonu, zapsání do knihy interních dokladů), vypracování podkladů pro uzavření účetnictví, inventarizace účtů, zpracování dokladů pro účetní závěrku, sestavení daňového přiznání k dani z příjmů právnické osoby

Cena obsahuje kompletní výukové materiály, cvičebnici s příklady, psací potřeby a malé občerstvení. Učíme již od jednoho posluchače, maximální počet posluchačů je 9.

Více informací zde.

Poptávka kurzu

Vyberte termín, který Vám nejlépe vyhovuje