CHCETE ZÍSKAT DOTACI NA VÁŠ REKVALIFIKAČNÍ KURZ?

Rekvalifikační kurzy

Kurzy akreditované Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy (označované jako rekvalifikační kurzy nebo rekvalifikace) mají přesně stanovené obsahové náplně a časový rozvrh schválený příslušným ministerstvem. Důraz je kladen na praktické zvládnutí probírané látky. Kurz je zakončen písemnou zkouškou a na základě jejího zdárného splnění je vydáno Osvědčení o rekvalifikaci.

Dbáme na systematičnost výuky a praktické procvičování - metodické postupy výuky vylepšujeme od roku 2007 a vypracovali jsme ucelený komplet vzájemně navazujících kurzů! Nejdůležitější pro nás je dlouhodobá spolupráce s posluchači - nejsme jen "továrna" na začátečníky... 

Zahajujeme začátkem roku 2018! Připravili jsme pro Vás tyto rekvalifikační kurzy: