Srážky ze mzdy

Jak, kdy a co je možno/nutno srážet zaměstnanci ze mzdy? V semináři si zopakujeme teoretické znalosti této oblasti a jednotlivé situace vypočítáme na praktických příkladech.

Termín: připravujeme

Cena: 1500,--

Lektor: Monika Hájková

Počet účastníků: 2 - 6 (3 volná místa)

Osnova kurzu

  • Možnost srážek vs. zákaz srážek
  • Pořadí srážek
  • Přednostní, nepřednostní pohledávky, osobní bankrot
  • Posuzování vyživovaných osob, nezabavitelná vs. plně zabavitelná částka
  • Postup provádění srážek, deponace

Absolvent semináře bude umět:

  • správně vyhodnotit ne/možnost srážet a správně určit pořadí srážek
  • určit vyživované osoby a s tím související nezabavitelnou i plně zabavitelnou částku
  • bezchybně vypočítat výši srážky v různých případech
  • deponovat i oddeponovat sražené částky

Poptávka po kurzu

Rezervujte si své místo v kurzu