Tvůrčí psaní I

12 x 3 hod.

Poznáte, jak vznikají umělecké či publicistické texty, naučíte se ovládat řemeslo a projevit svůj vlastní talent. Kurz vám
nabídne ochutnávku z různých zákoutí spisovatelského, novinářského či scénáristického světa tak, abyste si vše mohli osahat, vyzkoušet a vybrat si to, co vám doopravdy sedí.

Na každém setkání s lektorkou proberete teoretickou část a tipy, které můžete následně využít v praxi, vyzkoušíte svou
vlastní fantazii, vytvoříte text, který následně sdílíte s ostatními a společně budete pracovat na jeho zlepšení. Na závěr obvykle dostanete úkol na doma. Pokud chcete využít kurz ke svému maximálnímu rozvoji, je potřeba pracovat i mimo společné hodiny.

Kurz můžete absolvovat jako celek (tj. všech 12 témat) nebo se zúčastnit pouze tématu, které vás zajímá. Každé setkání bude trvat 3 hodiny, některé lekce na sebe tematicky přímo navazují.

Cena: 500 Kč/3 hod. lekce

Při úhradě celého kurzu (12x 3 hod. lekce): 5400 Kč

Lektor: Iva Peláková

Počet účastníků: 2 - 10 (7 volných míst)

Osnova

 1. Hry se slovy - Co je tvůrčí psaní a jak se liší od netvůrčího? Jak začít psát? Jak se vypsat z emocí, krátké útvary, příběh
 2. Postava a prostředí

 3. Povídka

 4. Hraní s žánry (pohádka, detektivka, horor,...)

 5. Žánrová povídka

 6. Publicistika - základní publicistické žánry (zpráva, článek, komentář, recenze), rozdíl podle zaměření média a cílového publika

 7. Publicistika - v roli novináře (interview, fejeton, reportáž)

 8. Blogování a psaní online (Jak se liší psaní na internetu, jak psát blog, jak psát pro web, jak psát na sociální sítě)

 9. Publicistické trénování a praxe

 10. Scénář - specifika psaní pro TV nebo rozhlas

 11. Poezie a texty aneb nevěřte tomu, že básničky jsou nuda

 12. Začínám psát knihu -jak vzniká kniha, jak
  se připravit, jak vytvořit osnovu knihy....

Poptávka kurzu

Rezervujte si své místo v kurzu.