Účetnictví pro úplné začátečníky

36 vyučovacích hodin (6x6)

Pokud nemáte vůbec žádné zkušenosti s účetnictvím a chcete účtovat, nejen se učit, je tento kurz přesně pro vás. Každý vyučovací den začínáme opakováním probrané látky, následuje výklad nového tématu a závěr je opět věnován příkladům. Tento kurz je zároveň 1. modulem akreditovaného kurzu Účetnictví.

Cena: 6.000,--

Lektor: Jana Votava

Počet studentů: 2 - 6

Osnova kurzu

1. den-legislativa, náležitosti účetních dokladů, účetní knihy, inventarizace a archivace, účetní výkazy - rozvaha, výkaz zisků a ztrát, principy podvojnosti, tvorba čísla účtů, rozbor účtového rozvrhu

2. den-účtová třída 2, 3 a související účty - pokladna, banka, ceniny, peníze na cestě, půjčky a bankovní úvěry, dodavatelé, odběratelé, poskytnuté a přijaté provozní zálohy

3. den-opakování probrané látky, praktická cvičení souvztažností

4. den-mzdy - výpočet mzdy, vztah k ostatním institucím (SZ, ZP, FÚ), zúčtování mezd, škody zaměstnanců - druhy, náhrady, zúčtování; účtování DPH

5. den - účtová třída 0 - dlouhodobý majetek (hmotný a nehmotný), vymezení pojmů, odpisy, způsob pořízení, způsoby vyřazení z evidence, inventarizace DM

6. den - účtová třída 1 - dělení zásob, účtování způsobem A a B, metody oceňování, pořízení zásob, oceňování, účetní operace na konci roku - nepřišla FP, nedošlo zboží, inventarizace, opakování a souhrnný příklad na prověření získaných znalostí

Cena obsahuje kompletní výukové materiály, cvičebnici s příklady, psací potřeby a malé občerstvení.

 Více informací zde.

Poptávka kurzu

Termín kurzu nyní není stanoven. Kontaktujte nás!