Účetnictví

20 dní x 6 hod.

Rekvalifikační kurz Účetnictví je určen registrantům Úřadu práce, zájemcům o rekvalifikaci, úplným začátečníkům, studentům VŠ. Přináší informace všem, kdo nechtějí poslouchat jen teoretický výklad, ale opravdu se naučit účtovat na praktických příkladech.

Kurz je sestaven pro úplné začátečníky v oboru, kteří potřebují získat ucelený přehled o účetnictví a praktických dovednostech pro pracovní pozici "účetní junior". Jedinou podmínkou účasti v kurzu je středoškolské vzdělání. Každý výukový blok trvá cca 1,5 měsíce a pravidelně se opakuje. Vzhledem k uzavřeným modulům, ze kterých je kurz tvořen, může každý posluchač rozložit kurz podle svých potřeb a časových možností i do více termínů.

Cena: 9.800,--

Lektor: Eva Swalens Řepová

Počet účastníků: 2 - 9

Osnova

  1. modul BOZP - Bezpečnost práce - 6 vyučovacích hodin
  2. Poučení o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci, z pohledu zaměstnance i zaměstnavatele, základní povinné dokumenty.

  3. modul ÚÚZ - Účetnictví pro úplné začátečníky - 36 vyučovacích hodin
  4. Legislativa v účetnictví, význam a funkce účetnictví, zákony, vyhlášky, teoretický úvod do účetnictví, představení účtových tříd 0 ‑ 7, praktické účtování na jednotlivých účtech, příklady k procvičování jednodušších účetních operací.
  5. modul ÚMP - Účetnictví pro mírně pokročilé - 36 vyučovacích hodin
  6. Procvičování probrané látky rozšířené o složitější účetní operace, praktické postupy práce směřující k účetní uzávěrce, seznámení s potřebnou dokumentací a zkušenostmi z praxe.
  7. modul ZD - Základy daní - 18 vyučovacích hodin
  8. Daň silniční, daň z příjmů, daň z přidané hodnoty (DPH), výuka na praktickém příkladu s vyplněním aktuálních daňových přiznání.
  9. modul - Praktické účetnictví - 24 vyučovacích hodin
  10. Skutečné doklady poskytnuté k zaúčtování, otevření a uzavření účtů, dotvoření potřebných interních dokladů a směrnic dle zadání, veškeré práce směřující k účetní závěrce.

Poptávka kurzu

Termín kurzu chystáme na jaře 2018.

                            Kontaktujte nás, prosím!