Výpočet mezd

1 x 3 hod.


Se mzdami to není tak jednoduché, jak by se na první pohled zdálo! Mzdoví účetní musí být ve střehu a umět správně zařadit a spočítat všechny její součásti. Pojďme si připomenout vše důležité, co při výpočtu mzdy musíme brát v potaz a na co nemůžeme zapomínat!

Termíntermín připravujeme

Cena: 1500,--

Lektor: Monika Hájková

Počet účastníků: 2 - 6

Osnova kurzu


  • Mzda vs. Plat vs. Odměny z dohod

  • Plnění nepovažovaná za mzdu

  • Algoritmus výpočtu

  • Vyhodnocení mzdových nároků, příplatky, doplatky

  • Průměrný vs. Pravděpodobný výdělek, formy a použití

Absolvent kurzu bude umět:

  • používat odbornou terminologii v souladu s jejím obsahem,
  • vyhodnotit mzdové/platové nároky zaměstnanců,
  • vypočítat výplatu i bez použití výpočetní techniky,
  • vypočítat průměrné výdělky, rozlišit jejich formy a následně je správně použít
Poptávka kurzu