Výtvarný kurz pro děti

16 x 2 hod.

Dětský kurz je určen dětem od 5 do 15 let. Učí děti rozvíjet jejich vidění a fantazii a využít je v kresbě, malbě, objektové i animační tvorbě. Pod vedením lektorů zkoušejí postupně nejrůznější výtvarné techniky, formou hry si samy sestavují prostorové kompozice, nacházejí předlohy pro svoje volná díla a experimentují s nejrůznějšími materiály.

 Učí se o barvách, světle, prostoru a technikách. Zkušení lektoři ke každému přistupují individuálně, škola nabízí zadarmo všechny potřebné pomůcky a občerstvení, ale také inspirační podklady nejrůznějších forem (originální umění, knihy, zátiší, objekty i hračky). Cílem kurzu je podnítit dětskou kreativitu a ukázat, že všechno, co obvykle lidé považují za podivné, je v umění možné. Na tyto kurzy navazují i letní prázdninové dílny.

Do kurzu lze nastoupit kdykoli během jeho doby trvání a určit si libovolný počet dvouhodinových lekcí.

Cena: 400 Kč/hod.

Pokud si zaplatíte celé pololetí, stojí 16 lekcí 6 000 korun

Lektor: Nikola Logosová

Počet účastníků:

Poptávka kurzu

Zarezervujte si Vaše místo v kurzu