Základy podnikání

20 dní x 6 hod.

Pro budoucí nebo začínající podnikatele, kteří potřebují získat během několika dní všechny potřebné znalosti o související legislativě a základní dovednosti vlastní propagace a finančního plánování.

Netradiční formou zpracované školení pro začínající podnikatele, kteří se v jeho průběhu seznámí s kompletní legislativou potřebnou pro zahájení podnikatelské činnosti včetně zpracování vlastního podnikatelského plánu a nácvik jeho obhajoby. Kurzy včetně zpracování vlastního podnikatelského plánu zvládnete za 1,5 měsíce.

Cena:  12.000,--

Lektor: Eva Swalens Řepová

Počet účastníků: 3 - 9

Osnova

 1. modul BOZP - Bezpečnost práce - 6 vyučovacích hodin

  Poučení o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci.

 2. modul ÚČT - Účetnictví - 30 vyučovacích hodin

  Základy účetnictví, daní a daňové evidence - rozvaha, výsledovka, podvojnost; daň z příjmů, silniční, sociální a zdravotní pojištění; evidence příjmů a výdajů, inventarizace.

 3. modul MA - Marketing a komunikace - 24 vyučovacích hodin

  Komunikační dovednosti, asertivita, marketingové cíle, management podnikání.

 4. modul EKO - Ekonomické minimum - 18 vyučovacích hodin

  Rozbory výkazů, kalkulace, peněžní a kapitálový trh, podniková ekonomika.

 5. modul ZPR - Základy práva - 24 vyučivacích hodin

  Právo v podnikání, živnostenský zákon, obchodní a občanský zákoník, zákoník práce pro podnikatele.

 6. modul PP - Podnikatelský plán a tvorba kalkulace - 18 vyučovacích hodin

  Sestavení podnikatelského plánu dle reálných dat posluchačů, příprava kalkulace pro rozvoj vlastního podnikání.

Kurz je zakončen písemnou zkouškou a osvědčením o rekvalifikaci s celostátní platností.

Součástí kurzu jsou i kompletní materiály v tištěné podobě včetně ukázek všech potřebných formulářů.

Poptávka služeb

Termín kurzu chystáme na jaře 2018.

                             Kontaktujte nás, prosím!