Zpracování osobních údajů - GDPR

Podmínky ochrany osobních údajů

 • Správcem osobních údajů, který uchovává, spravuje a edituje osobní údaje na základě souhlasu, případně dle právních norem daných zákony České republiky jsou:


                         Černobílé centrum Praha, Černá 13, Praha 1 (vzdělávací prostor),

                                                                      kontakt Eva Swalens Řepová, 602 936 144

                         YesOwl Consulting, s.r.o. (pořadatel kurzů v Černobílém centru)

 • Zpracovatelem Vašich osobních údajů je lektor příslušného kurzu, který navštěvujete. Lektor je oprávněn pracovat s Vašimi údaji v rámci kurzu i v rámci komunikace potřebné pro plynulý běh kurzu (informace k první hodině, pokyny pro vybavení, zaslání materiálu, konzultace, docházka, náhrady, poskytování relevantních informací souvisejících s Vašimi vzdělávacími preferencemi).


 • Správce a zpracovatel zpracovává osobní údaje na základě poptávky, objednávky, případně na základě přihlášení k odběru novinek (přihlašovací formulář na webových stránkách správce nebo osobní podpis na adrese správce)
 • Správce spravuje a kontaktuje zákazníky prostřednictvím mezinárodních organizací (Mailchimp). Ochrana osobních údajů je ošetřena obchodními podmínkami mezi správcem a službou Mailchimp.


 • Účel zpracování Vašich osobních údajů - zpracování osobních údajů probíhá pro marketingové účely správce, především pro informování o aktuálních pořádaných akcích, novinkách i změnách.


 • Rozsah zpracování - Správce a zpracovatel pracují pouze s osobními údaji jméno, příjmení, e-mail, telefon, město (pro identifikaci lokalizace kurzu). V případech, kdy jsou další osobní údaje vyžadovány zákonem (dotační kurzy, kurzy ÚP), řídí se správce příslušným zákonem. V případě potřeby pojištění účastníků kurzu pracuje správce s rodným číslem (dále jen r. č.) účastníka.


 • Doba zpracování - Správce uchovává a zpracovává osobní údaje dle zákonných povinností - na základě smlouvy, nebo max. 10 let - v případě zpracování na základě souhlasu. V případě pojištění účastníka kurzu v rámci studia, spravuje správce r. č. po nezbytně nutnou dobu - tzn. po dobu trvání kurzu. Poté je údaj vymazán/skartován. Během doby zpracování osobních údajů jste oprávněni své údaje kdykoliv editovat nebo souhlas se zpracováním osobních údajů odvolat (viz. Odvolatelnost). Po uplynutý doby souhlasu pro uchování a zpracování osobních údajů budou údaje vymazány.


 • Odvolatelnost - Souhlas se zpracováním osobních údajů je odvolatelný kdykoliv - viz. Odhlášení. O možnosti odvolání Vašeho souhlasu se zpracováním údajů Vás informujeme v každém marketingovém sdělení.


 • Vaše práva: právo na přístup k osobním údajům

 •                      právo na editaci osobních údajů

 •                      právo na nepřenositelnost osobních údajů

 •                      právo na výmaz osobních údajů

 •                      právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů, pokud máte podezření na nesprávné

                                  zacházení s osobními údaji.

 •