Zpracování osobních údajů

Podmínky ochrany osobních údajů

GDPR

Správce osobních údajů

Správcem osobních údajů, který uchovává, spravuje a edituje osobní údaje na základě souhlasu, případně dle právních norem daných zákony České republiky jsou:

 • Černobílé centrum Praha
  Černá 13, Praha 1 (vzdělávací prostor) 
  kontakt: Eva Swalens Řepová, tel: +420 602 936 144
 • YesOwl Consulting s.r.o. (pořadatel kurzů v Černobílém centru)

Zpracovatel osobních údajů

Zpracovatelem vašich osobních údajů je lektor příslušného kurzu, který navštěvujete. Lektor je oprávněn pracovat s vašimi údaji v rámci kurzu i v rámci komunikace potřebné pro plynulý běh kurzu (informace k první hodině, pokyny pro vybavení, zaslání materiálu, konzultace, docházka, náhrady, poskytování relevantních informací souvisejících s vašimi vzdělávacími preferencemi).

Správce a zpracovatel zpracovává osobní údaje na základě poptávky, objednávky, případně na základě přihlášení k odběru novinek (přihlašovací formulář na webových stránkách správce nebo osobní podpis na adrese správce)
Správce spravuje a kontaktuje zákazníky prostřednictvím mezinárodních organizací (Mailchimp). Ochrana osobních údajů je ošetřena obchodními podmínkami mezi správcem a službou Mailchimp.

Účel zpracování osobních údajů

Zpracování osobních údajů probíhá pro marketingové účely správce, především pro informování o aktuálních pořádaných akcích, novinkách i změnách.

Rozsah zpracování osobních údajů

Správce a zpracovatel pracují pouze s osobními údaji jméno, příjmení, e-mail, telefon, město (pro identifikaci lokalizace kurzu). V případech, kdy jsou další osobní údaje vyžadovány zákonem (dotační kurzy, kurzy ÚP), řídí se správce příslušným zákonem. V případě potřeby pojištění účastníků kurzu pracuje správce s rodným číslem (dále jen r. č.) účastníka.

Doba zpracování

Správce uchovává a zpracovává osobní údaje dle zákonných povinností – na základě smlouvy, nebo max. 10 let – v případě zpracování na základě souhlasu. V případě pojištění účastníka kurzu v rámci studia, spravuje správce r. č. po nezbytně nutnou dobu – tzn. po dobu trvání kurzu. Poté je údaj vymazán/skartován. Během doby zpracování osobních údajů jste oprávněni své údaje kdykoliv editovat nebo souhlas se zpracováním osobních údajů odvolat (viz Odvolatelnost). Po uplynutí doby souhlasu pro uchování a zpracování osobních údajů budou údaje vymazány.

Odvolatelnost

Souhlas se zpracováním osobních údajů je odvolatelný kdykoliv – viz. Odhlášení. O možnosti odvolání vašeho souhlasu se zpracováním údajů vás informujeme v každém marketingovém sdělení.

vaše práva:

 • právo na přístup k osobním údajům
 • právo na editaci osobních údajů
 • právo na nepřenositelnost osobních údajů
 • právo na výmaz osobních údajů
 • právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů, pokud máte podezření na nesprávné zacházení s osobními údaji
Rolovat nahoru